Eerlijke communicatie.

Dat voelt goed!

Het beste voor mens en milieu

Maarse Drukwerk vindt het cruciaal om mens- en milieuvriendelijk te werk te gaan. Dit geldt voor alles wat wij doen. Het is niet voor niets dat dit in de kernwaarde van ons logo staat. Dit moet gewoon in je DNA zitten. Bij ons kunt u er vanuit gaan dat het product vriendelijk wordt geproduceerd en dat voel je.

In ieder geval kunnen wij u vertellen dat wij:

  • FSC gecertificeerd zijn. Wij drukken voornamelijk op FSC-papier en kunnen uw drukwerk voorzien van het FSC-logo met ons keurnummer. Zo laat je jouw klanten zien waar het drukwerk vandaan komt en dat dit voldoet aan de huidige milieueisen.
  • Op onze drukpersen alleen gebruik maken van gecertificeerde bio-inkten. Ook zijn onze inkten voedselveilig.
  • Om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten ons chemieverbruik sinds 2010 naar het minimum hebben teruggebracht. Zo waren wij een van de eerste drukkerijen met een geheel chemievrij plaatproces.
  • CO2 neutraal produceren.
  • 90% minder papierinschiet hebben om op kleur te komen.
  • Groene stroom gebruiken.
  • 70% minder gas verbruiken. Dit komt omdat wij de warmte die uit onze machines ontstaat opslaan en deze gebruiken om ons pand te verwarmen.
  • Continu bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen om ons bedrijf en het machinepark altijd bij de tijd te houden. Dit houdt in dat wij met de nieuwste machines werken en dat onze machines volgens de juiste normen en door gecertificeerde bedrijven periodiek worden onderhouden.
  • Onze mensen continu bijscholen zodat iedereen van alle processen en nieuwe ontwikkelingen op de hoogte is en de klant dus optimaal kan adviseren.
  • Onze afvalstromen scheiden en laten ophalen door gecertificeerde bedrijven die deze vervolgens weer verwerken of recyclen. Denk bijvoorbeeld aan het papier, het kunststof en de drukplaten.

Lokaal betrokken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons ook dat we ons inzetten voor de lokale en regionale gemeenschap. We willen dat onze mooie regio leefbaar blijft en dat organisaties, goede doelen en verenigingen zich kunnen blijven ontwikkelen voor de toekomst. Daarom ondersteunen we veel van deze initiatieven door middel van sponsoring en persoonlijke inzet. Dat voelt goed.